Træningsideologi

image00001

Indledning

Det skal være sjovt at træne hund, både for hund og ejer. I min undervisning benyttes der positive indlæringsmetoder og ingen skæld ud eller ryk i linen.
Jeg vil gerne hjælpe dig med at skabe et godt og tillidsfuldt samarbejde med din hund, hvor den gør hvad du siger, fordi den rent faktisk har forstået, hvad det er, du vil have den til og har motivation til at gøre det. Aldrig fordi den er bange for konsekvenserne, ved at lade være. 

Positiv forstærkning

Træningen foregår ved brug af positiv forstærkning, hvilket vil sige, at hunden belønnes når den udfører en ønsket adfærd. Når hunden belønnes for en ønsket adfærd vil den forsøge at gentage adfærden, for at blive belønnet igen. Ved at træne på denne måde skaber vi glæde og motivation hos hunden, og ikke mindst hos ejeren. Som ejer er det meget sjovere at se efter, hvad din hund gør rigtigt og belønne den for det, i stedet for at have fokus på hvad den gør forkert. Der benyttes ikke straf i træningen i form af råben, ryk i linen eller fysisk afstraffelse. Hunde der udsættes for dette, vil ofte ikke være glade for at samarbejde med deres ejer og de bliver passive i frygten for at fejle.

Lær din hund at tænke

Vi skal lære vores hunde at tænke selv, være kreative og initiativrige i hundetræningen. Det er både sjovt for hunden, men det er også fantastisk for os ejere at opleve, hvor kloge vores hunde egentlig er.

Shaping

Jeg vil gerne lære mine kursister, hvordan de kan lære deres hund at tænke selv.

Dette gør vi ved brug af shaping, som betyder “at forme”. Shaping anvendes i træningen, ved at opdele en øvelse i mange små delmål. Når jeg vil lære min hund en ny øvelse, starter jeg ikke med at forvente, at den skal udføre hele øvelsen, før jeg vil belønne den. I stedet opdeler jeg øvelsen i små sekvenser, kaldet delmål. Jeg starter med et nemt delmål, hvor jeg er sikker på, at hunden kan klare, og dermed opleve succes og motivation. Gradvist gør jeg delmålene sværere og sværere, og forventer dermed mere og mere af min hund, før den bliver belønnet. Til sidst kan min hund den færdige øvelse, og det er opnået udelukkende ved belønningsbaseret træning, hvor øvelsen er bygget op på en hensigtsmæssig måde, og hunden har forstået hvad den skal.

Indlæringsmetoden shaping indebærer, at hundens adfærd er frivillig, og ved hjælp af afprøvning finder hunden frem til, hvad det er vi ønsker af den. Vi hjælper hunden ved at sætte delmål i en tilpas sværhedsgrad og ved korrekt timing og belønning. 

Guidet indlæring

Guidet indlæring er, når vi hjælper hunden til at forstå, hvad vi vil have den til ved at guide den. Vi kan guide den ved brug af for eksempel vores hånd eller en targetstick. At guide vores hund er ofte et godt redskab, når vi starter indlæringen af en ny øvelse. Så snart hunden er begyndt at forstå, hvad den skal, nedtrappes vores guidening igen, så hunden lærer at lave øvelsen selvstændigt.

Lokning

Jeg vil gerne undgå, at vi går og holder en godbid foran vores hunds snude, når den skal lære noget nyt. At gå med en godbid eller et stykke legetøj foran hunden, kaldes lokning. Forestil dig, at du går med en godbid i din venstre hånd, og din hund er på din venstre side. Hvor tror du hundens fokus er størst? Er det på dens egne handlinger, eller er det på den godbid, du har i din hånd? Hunden er naturligvis langt mere fokuseret på godbidden i din hånd, end på hvad den selv foretager sig. Dette er årsagen til, at lokning er den indlæringsmetode, hvor hundens indlæring er mindst. Denne træningsform resulterer ofte i en hund, der har sværere ved at lære nyt, fordi den ikke er særligt selvtænkende og initiativrig. Den vil i stedet stå og vente på, at ejeren tager en godbid frem, da det kun er her, den er vant til at arbejde, altså på ejerens initiativ.

Mit ønske er, at give mine kursister en forståelse for, hvordan vores hund indlærer, og hvad hunden forstår, ved det vi ejere gør. Jeg vil gerne give redskaberne til, at mine kursister er i stand til selvstandigt at arbejde videre med træningen efterfølgende.

Om lederskab

Som hundeejer har du måske hørt udtalelser som disse “du skal vise hunden, hvem der bestemmer”, “pas på, at hunden ikke kravler op ad rangstien” eller “nu har hunden startet en magtkamp”. Dette er udtryk for meget forældede lederskabsregler, som vi længe har vidst ikke passer. Desværre er der stadig mange der tror, at det er sådan det forholder sig. Hunden og mennesket er to vidt forskellige arter, og her kan slet ikke tales om rangorden. Ofte er det os mennesker, der tillægger hunden menneskelige egenskaber, som den simpelthen ikke besidder. Hunden er ikke trodsig eller udspekuleret, og den forsøger ikke bevidst at skabe konflikter eller tage magten. Hunden udfører de handlinger, der kan betale sig for den. Den handler på instinkter, følelser og tidligere erfaringer.

Om Mig

Jeg tilbyder professionel hundetræning i form af holdtræning og enetimer, og min træningstilgang tager udgangspunkt i den seneste viden inden for hundetræning. Alle hunde og ejere er forskellige, og i min undervisning vil du opleve, at der tages højde for racer og andre individuelle forskelle hos både hunde og ejere. 

Bliv Ringet Op  Følg Mig

  Oplysninger

  Kontakt

  Copyright © 2024 hundogejer.dk / Hund & Ejer

  ×
  ×

  Kurv